Χάλκη

Log in

Accommodation

CAPTAIN'S HOUSE ROOMS

Ονοματεπώνυμο: Κα Χριστίνα

Τηλ: +30 22460 45 201

Τηλ χειμώνα: +30 210 72 31 919

Fax: +30 22460 45 201 (Απρίλιος - Οκτώβριος)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Session April - October
Persons 2 - 3
Location Halki