Νημποριό
Η πρωτεύουσα της Χάλκης

Ο οικισμός του Νημποριού, γνωστός και ως Εμποριό,
είναι η πρωτεύουσα και το λιμάνι της Χάλκης 
που βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού.

Παραλίες

Σμαραγδένιες παραλίες οι οποίες είναι προσβάσιμες,
είτε από δρόμους, μονοπάτια και  
κάποιες μόνο με σκάφος

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Κάντε την αίτηση σας στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου χωρίς ταλαιπωρία.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Το πρόγραμμα Διαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.

Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γραφείο Δημάρχου
Δεν βρέθηκε ροή.