ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

25 Ιουνίου, 2021 10:00

Ο Δήμος Χάλκης ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων, ήτοι: Α. έναν (1) ναυαγοσώστη προς αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χάλκης, Β. Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ & ειδικότητας ΥΕ 16 – Εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την πυρασφάλεια του Δήμου Χάλκης.