ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσίας Μίσθωσης και Μεταφοράς Απορριμματοκιβωτίων Δήμου Χάλκης»

21 Απριλίου, 2022 11:51