ΔΙΑΚΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

19 Μαρτίου, 2021 16:48

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ), ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ